Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim İhtiyaç Analiz Süreci

Günümüzde şirketler çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerine ciddi bütçeler ayırıyorlar.  Bu alanda alınan kararlar da, diğer her konuda olduğu gibi, stratejik bakış açısıyla değerlendirilmelidir.  Eğitimlerin istenen hedeflere ulaşması için şirket içinde bir ön çalışmanın yapılması şarttır.  Bu süreçte Kırmızı Merdiven, kaynakların en doğru bir şekilde kullanılabilmesi için kurumlarla işbirliği yapar.

 

Eğitim ve Geliştirme Sistemi

Etkili çalışan bir yetenek yönetimi sistemi, mevcut insan kaynağını stratejik olarak, veriler dahilinde değerlendirmeye, bu değerlendirme doğrultusunda doğru gelişim araçlarını kullarak kişileri bir sonraki pozisyonlara hazırlamaya yarar.  Bu doğrultuda bakıldığında, çalışanları şirkete bağlayan, insan kaynağını yüksek performans lde edecek şekilde pozisyonlandırmaya yarayan bütünsel bir stratejidir.  Kırmızı Merdiven, bu süreçlerin şirket içinde oluşturulmasında şirketlerle işbirliği yapar. 

 

 

Yetenek Yönetimi Sistemi

Etkili çalışan bir yetenek yönetimi sistemi, mevcut insan kaynağını stratejik olarak, veriler dahilinde değerlendirmeye, bu değerlendirme doğrultusunda doğru gelişim araçlarını kullarak kişileri bir sonraki pozisyonlara hazırlamaya yarar.  Bu doğrultuda bakıldığında, çalışanları şirkete bağlayan, insan kaynağını yüksek performans lde edecek şekilde pozisyonlandırmaya yarayan bütünsel bir stratejidir.  Kırmızı Merdiven, bu süreçlerin şirket içinde oluşturulmasında şirketlerle işbirliği yapar. 

 

 

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans değerlendirme sistemlerinin sağlıklı çalışıyor olması bir şirketteki temel başarı unsurlarından bir tanesidir.  Yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemlerinin kurulmasında Kırmızı Merdiven şirketlerle işbirliği yapar. 

 

 

Şirket İçi Mentörlük Sistemi 

Mentörlük, günümüzde şirketlerin en fazla ilgilendiği gelişim araçlarından biridir.  İlişki bazlı bir gelişim aracı olduğundan etkisi oldukça yüksek olan bu yöntemin uygulamaya geçmasinden sonra şirket içindeki eğitim ve gelişim faaliyetlerine bakış açısı değişecek, sistemin net etkisi kısa bir süre içinde gözlemlenebilecektir. 

 

 

Gizli Müşteri Denetim Uygulaması

Gizli Müşteri Denetim Uygulaması, işletmenin müşteri memnuniyetini sağlamadaki performansını ölçümlemek ve çalışanların müşterilerle iletişimlerini değerlendirmek üzere yapılan sonuç odaklı ve gelişime destek veren bir çalışmadır. Hizmeti, ürünleri, kaliteyi ve basariyi değerlendirir.

Bu çalışmanın sonucunda şirketler; verdikleri müşteri hizmetini ve bu hizmetin müşteri üzerinde yarattığı algıyı değerlendirme fırsatı bulurlar.  Bu veriye sahip olduktan sonra gelişim yolunda ilerlemek artık çok daha kolaydır.