Eğitimcinin Eğitimi

Kimler Faydalanabilir: Halihazırda eğitim veren veya vermesi planlanan ve eğitimcilik becerilerini geliştirmesi hedeflenen çalışanlar, İK veya farklı departmanlarda iç eğitmen olarak görev yapan çalışanlar faydalanabilir. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu iki günlük eğitim programının sonunda katılımcılar, kaliteli öğrenim ve sonuçlar elde edilmesini sağlayacak eğitimler planlayabilecek, tasarlayabilecek ve uygulamaya koyabileceklerdir.  Program, eğitim sürecinin her bir aşaması ile ilgili olarak katılımcılara yol göstermektedir.  Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Yetişkin eğitimi tekniklerini uygulamaya geçirebilme
•Etkili bir şekilde içerik hazırlayabilme ve hazırlık yapma
•Eğitim sırasında katılımcı ilgisini odaklayabilme
•Eğitim amacı doğrultusunda en etkin yöntemi ve araçları seçme
•Katılımcı reaksiyonunu değerlendirebilme ve yönlendirebilme 

 

 

 

 

 

 

“Ben her zaman öğrenmeye açığımdır, ancak öğretilmek hoşuma gitmez.”
Winston Churchill