Etkili İletişim

Kimler Faydalanabilir: Bu program, çalışılan görev, bölüm gözetmeksizin, tüm çalışanların katılımına uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu eğitim programında katılımcılar, günlük olarak kullandıkları iletişim tekniklerini sorgulayacak, gelişim alanlarını uygulamalar doğrultusunda belirleyecek ve  performansları ile ilgili aldıkları yapıcı geribildirim doğrultusunda yetkinliklerini geliştireceklerdir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Etkili bir iletişim için önşartlar ve gereklilikler konusunda farkındalık oluşturma
•Yüzyüze iletişimde ses-söz ve beden dili üçlüsünün etkilerini anlamak ve bu doğrultuda bilinçli olarak gelişim sağlamak
•Etkili geri bildirim alma ve verme konusunda yetkinlik kazanma

 

“En uzak mesafe ne Afrika’dır, Ne Çin, Ne Hindistan, Ne Seyyareler, Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan...
En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir, Birbirini anlamayan.”
Can Yücel