Hizmet Kalitesi ve Müşteri Odaklılık

Kimler Faydalanabilir: Bu program, iç ve dış müşterilerle temasta olan tüm çalışanların katılımına uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Katılımcıların iç ve dış müşterilere sundukları hizmet kalitesini artırmak amacıyla; hizmet kalitesi, müşteri odaklılık ve profesyonellik konu başlıklarını örnekleri ile tanıtmak ve sonuç olarak kurum içi hizmet kalite standardını yükseltmek hedeflenmektedir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Hizmet’in şirket için neyi ifade ettiği, kalite’nin nasıl iyileştirilebileceği konusunda farkındalık oluşturma
•Müşteri beklentilerini net olarak tanımlayabilme
•Müşteri iletişimindeki temel unsurları ve etkilerini anlama ve uygulamaya geçirme
•Müşterilerin farklı algılarına yönelik stratejik yaklaşım yöntemleri geliştirme

 

“Sadece tek bir patron vardır: Müşteri.  Çok basitçe, paralarını başka biryere harcayarak yönetim kurulunu bile kovabilirler.”
Sam Walton