Kazanan Takımlar

Kimler Faydalanabilir: Bu program, çalışılan görev, bölüm gözetmeksizin, tüm çalışanların katılımına uygun olarak hazırlanmıştır. Takım ve bireysel olarak daha etkili ve verimli çalışmak isteyen tüm çalışanlar faydalanabilir. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, katılımcılara takım ortamında faaliyet göstermek için gerekli olan temel becerileri kazandırmaktadır. Katılımcılar, etkin ve yetersiz takım davranışlarına yönelik farkındalık geliştirebilecek, etkin takım oyuncularının özelliklerini, çatışma yönetimi ilkelerini, iletişim ve birlikte çalışma becerilerini öğreneceklerdir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Takımların gelişim evreleri konusunda bilgilenme ve kendi takımının hangi evrede olduğuna dair farkındalık oluşturma
•Farklı takım evrelerinde oluşabilecek potansiyel fırsat ve tehditleri değerlendirebilme ve aksiyon alabilme
•Takım içindeki farklı bilişsel stilleri tanımlayabilme  ve bu doğrultuda kendi kişisel bilişsel stili doğrultusunda ilişkileri yönetebilme
•Takım içinde iletişimi etkin bir şekilde yönetebilme 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme, beraber çalışmaksa başarıdır.”
Henry Ford