Müzakere Teknikleri

Kimler Faydalanabilir: Kişisel ve sosyal becerilerini geliştirerek, edindiği deneyimlerini organizasyonda artı değere dönüştürmesi düşünülen, pozisyon gereği kurum içinde ve kurum dışında başkalarını ikna etmek ve optimal neticelere ulaşmak için müzakere etmek durumunda olan tüm yöneticiler bu programdan faydalanabilir.  

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: 

Profesyonel hayatta başarı için temel nitelikte olan müzakere becerilerinin geliştirtmesi için ihtiyaç duyulan psikolojik bakış acısının kazandırılması ana hedeftir. Bu doğrultuda eğitime katılan profesyoneller müzakere ortamına girmeden, müzakere ortamında ve müzakere sonrası yapılacakların nasıl planlanması gerektiğini uygulamalı olarak tecrübe edeceklerdir. Katılımcıların müzakere yönetimiyle çatışma yönetimi arasındaki benzerlik ve farkları gözlemlemeleri sağlanarak gerçek hayata yönelik strateji ve taktikler geliştireceklerdir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Müzakere olgusunun tüm boyutlarıyla algılanması
•Müzakere ortamındaki bireysel tutum ve yaklaşımların anlaşılması
•Müzakere için strateji ve taktik geliştirilmesi

 

“Hiçbir zaman korktuğumuz için müzakere etmeyelim, ama hiçbir zaman da müzakere etmekten korkmayalım.” 
John F.Kennedy