Zaman ve Yaşam Yönetimi

Kimler Faydalanabilir: Zaman yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyen, iş ve özel hayat dengesini etkili bir şekilde kurmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygun bir programdır.

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Program, katılımcılara, zaman yönetimi sorunları ve biçimlerinin farkına varmaları ve hem iş hem özel hayatta ortamlarını daha iyi kontrol edebilme yöntemleri hakkında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Kişisel hayat hedeflerinin netleştirilmesi
•İşyükünün etkili bir şekilde organize    edilmesi, önceliklerin belirlenmesi
•İş-özel hayat dengesinin oluşturulması ve bu doğrultuda kişisel tatmin sağlanması
•Zaman kayıplarının analiz edilmesi, mevcut zaman kaynağının daha verimli kullanılması
•Takım olarak, bir proje verildiğinde etkili olarak zaman ve enerji planlaması yapabilme 
 

 

 

  

  

“Yeterli zamanınız olmadığını söylemeyin.  Helen Keller, Pasteur, Leaonardo da Vinci, Thomas Jefferson ve Albert Einstein ile aynı zamana sahipsiniz.”
H.Jackson Brown