Stresi Yönetmek

Kimler Faydalanabilir: Bu programdan, çalışılan görev, bölüm gözetmeksizin, profesyonel ve özel hayatında yaşadığı stresi daha etkili yönetmek isteyen tüm çalışanlar faydalanabilir. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Katılımcıların stresin ortaya çıkardığı kişisel ve organizasyonel problemleri anlamalarını, stresle başaçıkmanın tekniklerini kavrayarak bu problemleri çözebilmelerini veya oluşmadan önlemelerini sağlamak ve bu yolla kişisel ve kurumsal başarıyı artırmaktır. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Stresin sebep ve sonuçları hakkında  farkındalık oluşturma
•Farklı bilişsel stilleri tanımlayabilme  ve bu doğrultuda kendi kişisel bilişsel stili doğrultusunda stresi yönetebilme
•Stres ile başa çıkmak için bedensel, zihinsel ve davranışsal yaklaşımları ve teknikleri tanıma
•Kişisel olarak kullanılabilecek 3 temel yöntem / strateji belirleme

 

“Kendinizi ve düşmanınızı bilin; yüz savaşa da girseniz hiçbirini kaybetmezsiniz."
Napoleon Bonaparte