Telefonda İletişim Teknikleri

Kimler Faydalanabilir: Bu program, çalışılan görev, bölüm gözetmeksizin, tüm çalışanların katılımına uygun olarak hazırlanmıştır.  Telefonu yoğun olarak kullanan birey ve ekipler için eğitimin kapsamı genişletilip, farklılaştırılabilir. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu eğitim programında katılımcılar günlük olarak kullandıkları iletişim tekniklerini ve telefonda uyguladıkları mevcut iletişim tekniklerini sorgulayacak, gelişim alanlarını uygulamalar doğrultusunda belirleyecek ve  performansları ile ilgili aldıkları yapıcı geribildirim doğrultusunda yetkinliklerini geliştireceklerdir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Etkili bir iletişim için önşartlar ve gereklilikler konusunda farkındalık oluşturma
•Yüzyüze iletişimde ses-söz ve beden dili üçlüsünün etkilerini anlamak ve bu doğrultuda bilinçli olarak gelişim sağlamak
•Telefonda pozitif dil kullanımı konusunda yetkinlik geliştirme
•Bir iletişim aracı olarak telefonun avantaj ve dezavantajlarını gözönünde bulundurarak bir kişisel iletişim stratejisi geliştirebilme
 

 

 

 

 

“İletişimde en önemli nokta; söylenmeyeni duymaktır.”
Peter Drucker