Y Kuşağı Adaptasyon Eğitimi

Kimler Faydalanabilir :  İş hayatına yeni adım atmış, Y Kuşağı çalışanların katılımına uygun bir programdır.

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, günümüzde şirketlerimiz içinde sayısı –ve etkisi- hızla artan Y kuşağı çalışanların şirkete ve profesyonel hayata daha hızlı adapte olmaları ve potansiyelleri doğrultusunda daha etkili olabilmelerini sağlamak için uygulanır.  Oryantasyon programını destekleyici özelliği olan bu eğitimin tek başına değil, daha kapsamlı bir program içinde, farklı araçlarla birlikte uygulanması önerilir.  Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

 

•Y Kuşağı çalışanların kendilerinden önceki kuşakların istek, yaşam tarzı ve taleplerine karşı farkındalık geliştirmesi
•Günümüz iş dünyası çalışma şekilleri, tarzları ve yöneticilerin beklentileri konusunda farkındalık geliştirilmesi
•İş dünyasında başarı ve mutluluk için farkındalık oluşturulması ve bu doğrultuda kişisel tatmin sağlanması
•Yöneticilerle iletişimin güçlendirilmesi

 

 

“Her yeni kuşak kendilerine yeni semboller, yeni insanlar ve yeni isimler seçer.  Kendilerini önceki kuşaklardan ayırmak isterler.”
Jim Morrison