Satışın Psikolojisi

Kimler Faydalanabilir: Satış mesleğinde yer alan her seviyedeki profesyonel bu eğitimden faydalanabilir. Satışın öznesi her zaman insandır. Satılan ne olursa olsun, ne kadar teknik-teknolojik olursa olsun karar verici her zaman insandır. Bunun bilincinde olan satış profesyonelleri, teknik bilgi birikimlerinin yanında, insan okumanın önemini bilmelidirler. Bu eğitim 150 yıllık modern psikolojinin ürettiği bilimsel gerçeklerin satış mesleğine pratik olarak aktarılmasını sağlamayı hedefler. Psikoloji bilgisi satış profesyonelinin sadece müşterileriyle olan ilişkisini etkin kılmanın ötesinde üst ve astları ile de var olan ilişkilerinde yönetiminde fayda sağlar.  Program, satış dinamiklerine ve performansa odaklı kurgulanacak ve örneklendirilecektir.

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu eğitim, satış profesyonellerinin, müşterilerini yakından irdeleyerek onlara özel çözümler üretmesinin yolları hakkında pratik fikirlere odaklanmaktadır. Ürünlerin teknik özellikleri ile müşterilere sağlanacak faydalar arasında kurulması gereken zihinsel köprü bu eğitimin omurgasını teşkil eder. Bu omurganın sağlam tesisinin bireysel satış performansı üzerindeki olumlu etkisi katılımcılara gerçek hayattan örneklerle aktarılacaktır. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Satış Profesyonelinin Müşterilerini Daha iyi Tanıması
•Bireysel Satış Performansını geliştirmek 
•Kurumsal Satış Hedeflerini Daha İyi Algılamak ve Bu Hedeflere Odaklanmak
•Müşterilere Kalıcı Faydalar Sağlayacak İlişki Köprülerini İnşa Etmek
 

 

 

“Uzun vadeli başarı için satış kapanmaz; müşteriyle verimli ve uzun süreli bir ilişkiye yol açılır.”
Patricia Fripp