Değişim Yönetimi ve Zor Zamanlarda Liderlik

 

Kimler Faydalanabilir: Değişim sürecinde yer alan veya alması planlanan her kademedeki yöneticiler bu programdan faydalanabilir.

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Günümüzde değişim sık ve yoğun; hatta sürekli.  Devamlı değişim atmosferinde olduğumuz, düzenli olarak beklenmedik zorlukların yaşandığı iş dünyasında yöneticilik ve liderlik yapmak daha da zor.  Bu program, liderlere; kendilerini, ekipleri ve ekipler içindeki bireyleri yönetirken ihtiyaç duydukları düşünce tarzını ve yaklaşımları geliştirmelerini ve kazanmalarını sağlamayı hedeflemektedir.  

Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Değişim süreçlerini ve bu değişime karşı takım ve bireylerin verdikleri tepkileri tanımlama
•Kişisel ve ekip tepkilerini analiz edebilme ve uygun aksiyonu alabilme
•Kendilerinin, ekiplerin ve çalışanların stres yönetimi konusunda farkındalık geliştirmesi
 
 
“İnsanlar değişime karşı koymazlar.  İnsanlar değiştirilmeye karşı koyarlar.”
Peter Senge