Delegasyon ve Geri Bildirim

Kimler Faydalanabilir: Delegasyon becerisini geliştirmek isteyen her kademe ve tecrübedeki yöneticiler katılabilir; içerik ve kapsam katılımcı profiline göre farklılaştırılmaktadır. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Delegasyon (yetkilendirme) ve geribildirim, tüm yöneticiler tarafından tam olarak öğrenilmesi gereken birbiri ile yakından ilgili iki yönetici becerisidir. Bu programın sonunda, katılımcılar görevleri verimli şekilde çalışanlarına delege ve takip edebilecekler; süreç boyunca ve sonunda etkin geribildirimde bulunabileceklerdir. Programın temel faydaları aşağıdaki gibidir:

•Delegasyon’un zaman yönetimi, çalışanların gelişimi ve organizasyonel gelişim açısından gerekliliğini ve vazgeçilmezliğini net olarak ifade edebilme
•Etkili delegasyonun önündeki operasyonel ve psikolojik engelleri kaldırabilme
•Delegasyonun uygulama basamaklarını tanımlayarak etkili bir şekilde uygulamaya geçirebilme
•Delegasyon süreci doğrultusunda doğru takip ve geri bildirim tekniklerini uygulayabilme  

 

 

“İş yaşamında yaptığım tek şey var; doğru insanı işe aldım ve işine karışmadım.”
Rockefeller