Duygusal Zeka İle Liderlik

Kimler Faydalanabilir: Kişisel ve sosyal becerilerini geliştirerek, edindiği deneyimlerini organizasyonda artı değere dönüştürmesi düşünülen, olumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak isteyen tüm yöneticiler bu programdan faydalanabilir.  Program, yönetim ve liderlik bakış açısıyla yorumlanacak ve örneklendirilecektir.

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: İletişim ve etkileşim üzerine odaklanılan bu program sırasında; katılımcıların Duygusal Zeka kavramı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, kendi kişisel ve kişilerarası becerileri hakkında farkındalık / içgörü kazanmaları ve gerek özel gerekse iş yaşamlarında başarıyı ve mutluluğu yakalama yönünde Duygusal Zeka özelliklerini kullanır ve Duygusal Zeka davranışlarını sergiler hale gelmeleri ve bu sürecin organizasyona artı bir katkı sağlaması hedeflenmektedir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Duygusal Zeka’nın kişisel başarıya ve kişisel gelişime olan katkısının anlaşılması
•Duygusal Zeka yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve bu yetkinliklerin nasıl geliştirilebileceği konusunda farkındalık kazanılması
•Yönetici olarak olumlu ve verimli bir iş ortamı yaratılması

Programın ön koşulu olarak, katılımcılar web tabanlı bir Duygusal Zeka Testi’ne katılırlar.  Sonrasında hazırlanan raporda değerlendirme skorları ile birlikte, geliştirilmek istenen alanlarla ilgili gelişim önerileri de bulunur.  Bu rapor eğitim süresince gelişim amaçlı kullanılır.

“21. yüzyılda Duygusal Zeka bir yöneticinin etkililik düzeyini başka herhangi bir etkenden çok daha fazla etkileyecektir. Bu gerçek diğer tüm çalışanlar için de geçerlidir.”
Charles C. Manz, Ph.D.