Eğitim Yönetimi Süreci

Kimler Faydalanabilir:  Kurum içerisinde eğitim vermeyen, ancak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, takibi ve raporlanmasından sorumlu olan çalışanların işlerini daha verimli yapabilmeleri için eğitim yönetimi süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu programın sonunda katılımcılar, ağırlıklı olarak, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama,  eğitim organizasyonu ve lojistik ile eğitim değerlendirmesi aşamaları hakkında teknik bilgilerin artırır ve deneyimlerini paylaşır; tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olur.  Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

 •Şirket içinde bir eğitim sürecinin nasıl ilerlediğini, hangi aşamaları takip ettiğini net olarak tanımlayabilme

•Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi gibi en kritik aşamalardaki uygulama yöntemlerini tanımlayabilme 
•Eğitim konusunda kendisine sağlanan kaynakları doğru yönlendirebilme ve alternatifler arasında doğru seçimler yapabilme

 

“Biz kartalları işe alır, sonra onlara bir düzen içinde uçmasını öğretiriz.”
D.Wayne Calloway