Etkin Yönetime Odaklanmak

Kimler Faydalanabilir: Genelleyecek olursak, “insan yönetimi” yöneticilerin en fazla zorluk çektiği ve beceri geliştirmede zorlandığı alandır. Bu program, insan yönetimi alanında kendilerini geliştirmek isteyen yöneticiler için yapılandırılır.  İçerik ve konularının kapsamı ve içerik farklı kademedeki ve tecrübelerdeki yöneticiler için farklılaştırılmaktadır. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, yöneticilerin kendi mevcut yönetim ve liderlik teknikleri hakkında kişisel farkındalık oluşturup, beklentiler doğrultusunda geliştirmelerini; başarılı çalışan ilişkileri kurmalarını, sahip oldukları ekipleri ve kaynakları daha verimli kullanabilecekleri en yeni teknik ve araçlara hakim olup kişisel ve profesyonel etkinliklerini arttırmayı hedeflemiştir.  Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

Lider ve yönetici kavramlarını net olarak kavrama ve durumsal olarak farklı liderlik/yönetsel yaklaşımları uygulamaya koyabilme
Zaman yönetimi konusunda temel odakların netleştirilmesi
Performans yönetimi sistemi’nin takım, birey ve şirket yararına kullanılması
Koçluk tekniklerine hakim olma; etkili geri bildirim, sorgulama, dinleme yapabilme
 

 

“Hiç yapılmaması gereken birşeyi büyük bir verimlilikle yapmaktan daha yararsız birşey kesinlikle olamaz !"
Peter Drucker