Farklı Kuşakları Yönetmek (İşyerinde Y Kuşağı)

Kimler Faydalanabilir: Y kuşağı iş hayatına bugüne kadar katılan tüm kuşaklardan daha farklı: Bağımsızlar, kendilerine güveniyorlar, teknolojiye açıklar, iş değiştirmek onlar için bir yaşam tarzı.  Onların yöneticisi olmak zor.  Bu programdan, işyerlerinde günden güne sayıları artan, hatta artık alt kademe yönetici posizyonlarında yer alan Y kuşağını yönetmek durumunda olan yöneticiler faydalanabilir.  

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, katılımcı yöneticilerin başarılı iş sonuçları almaları yolunda, farklı kuşaklara ait farkındalık geliştirmelerini, bu farkındalık doğrultusunda yönetim tekniklerini zenginleştirmelerini hedeflenmektedir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

•Farklı kuşaklar ve bu kuşakların yetiştirilme tarzlarına yönelik farkındalık artırma
•Y kuşağının düşünce ve davranış yapısını değerlendirebilme
•Farklı kuşaklara yönelik farklı iletişim teknikleri geliştirme ve uygulayabilme

 

“Günümüzün gençleri öyle umursamaz ki, ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bizlere, büyüklere karşı saygılı olmayı, ağır başlı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler kurallara boş veriyorlar. Çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar.”
Hesiod (MÖ700)