Mentörlük

Kimler Faydalanabilir: Bu program, şirket içinde “Mentör” olarak görev alacak, en az 8 yıl tecrübeli, şirketi iyi tanıyan, iletişimi ve insan odağı yüksek yöneticiler için hazırlanmıştır.  

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, şirket içinde yapılan eğitim ve geliştirme çalışmalarına destek olması için düzenlenen Mentörlük sisteminin etkili bir şekilde ilerlemesi için gereken bilgi ve beceriyi oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.  Bu programın sonunda, katılımcılar mentörlüğün ne olduğunu tanımlayabilecek ve yeni bir çalışana mentörlük yapmak için gereken bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.  Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

• Değişim süreçlerini ve bu değişime karşı takım ve bireylerin verdikleri tepkileri tanımlama
• Kişisel ve ekip tepkilerini analiz edebilme ve uygun aksiyonu alabilme
• Kendilerinin, ekiplerin ve çalışanların stres yönetimi konusunda farkındalık geliştirmesi
 

 

 

“Merdivenden çıkmak istemeyen birini yukarıya itemezsiniz.”
Andrew Carnegie