Performans ve Yetenek Yönetimi

Kimler Faydalanabilir: Ekip ve kişi yöneten, çalışanlarının performanslarından sorumlu olan her kademe ve tecrübedeki yöneticiler katılabilir; içerik ve kapsam katılımcı profiline göre farklılaştırılmaktadır.

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Performans ve yetenek yönetimi bir yöneticinin ek işi değil, temel görevi ve sorumluluğudur.  Bu programın sonunda, katılımcılar performans yönetiminin ilkelerini tanımlayabilecek ve bir yönetici olarak bu aracı, çalışanların, departmanlarının ve şirketin yararına kullanabilir durumda olacaklardır. Temel faydalar aşağıdaki gibidir: 

Performans yönetiminin sistemsel, kişisel ve kanunsal gerekliliğini net olarak ifade edebilme
Hedef bazlı ve yetkinlik bazlı sistemleri uygulayabilme
Performans geri bildirimi süreçlerini ve toplantılarını verimli bir şekilde gerçekleştirebilme
Yetenek yönetimi felsefesini, süreç ve araçlarını tanımlayabilme, kullanabilme
 

 

 

“Dürüstlüğün hakim olduğu bir sistem aracılığıyla, açık sözlü, tutarlı geri bildirimlerde bulunmuyorsanız; insanları performanslarını yükseltecek şekilde yönetmeniz mümkün değildir.”
Jack Welch