Vizyoner Liderlik

Kimler Faydalanabilir: Her kademe ve tecrübedeki yöneticiler katılabilir; içerik ve kapsam katılımcı profiline göre farklılaştırılmaktadır. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Değişim varsa liderlik vardır; liderlik de bir vizyon gerektirir. Günümüzde yöneticiler, sistemi yönetirken aynı anda vizyon oluşturmak ve o vizyon doğrultusunda motivasyon sağlamak ve liderlik etmek durumundadırlar. Programın temel faydaları aşağıdaki gibidir:

Yönetim ve Liderlik kavramlarını net olarak tanımlayıp; günümüzde yöneticilerden beklenen lider/yönetici özelliklerini tanımlayabilme
Kişilik ve karakter gelişimi konusunda yönlendirme alma
Farklı durumlarda farklı liderlik yaklaşımlarını seçme ve uygulayabilme
Vizyon-misyon ve değerleri oluşturabilme ve bu doğrultuda çalışanları motive edebilme 
 
“Başarısız organizasyonlar genelde fazla yönetilmiş; az liderlik edilmiş olanlardır.” Warren Bennis