Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Kimler Faydalanabilir: İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve işe alım sürecine dahil olan tüm yönetici ve yönetici adayları faydalanabilir. 

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, temel yetkinliklere dayalı yapılandırılmış mülakat becerileri ilkeleri ve kavramları hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Programın sonunda katılımcılar, STAR/AAR tekniği ile yetkinlik bazlı sorgulama yapabilecekler, mülakat süreçlerini daha etkili ve verimli takip edebileceklerdir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

Yapılandırılmış mülakatın temel ilkelerini değerlendirebilme
Şirket yetkinliklerini anlayabilme ve mülakat sürecinde etkili olarak kullanabilme
Mülakatlarda yaşanan, yapılabilecek potansiyel hataları tanımlama ve değerlendirebilme
Mülakat sürecinin etkili olarak planlanması, takibi ve sonuçlandırılması aşamalarını yönetebilme
 

  

 

“İşe doğru insan almak zordur.  Genç bir yöneticiyken verdiğim işe alma kararlarının %50’sinin doğru çıktığını söyleyebilirim.  Aradan geçen 30 yılın sonunda bu oranı yaklaşık %80’e çıkarabildim.”
Jack Welch