Yöneticinin Koçluk Görevi

Kimler Faydalanabilir: Bu program ekip veya birey yöneten ve çalışanlara daha yüksek performansa yönelik koçluk yapma isteğinde olan yöneticiler için geliştirilmiştir.  

 

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu program, katılımcı yöneticilerin çalışanların başarısı doğrultusunda, şirket değerlerini temel alarak, koçluk yapma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.  Pratik uygulamalar ve geri bildirim seanslarıyla profesyonel koçluk yetkinliklerinin gelişimi hedefleyen program, katılımcı yöneticilerin yüksek performanslı çalışanlar ve ekipler oluşturmalarına katkı sağlar. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:

Koçluğun ne olduğunu ve sınırlarını net olarak bir yönetici bakış açısıyla tanımlama
Farklı koçluk stil ve araçlarını belirleme ve toplantılara hazırlık yapma
Aktif dinleme, etkili soru sorma, geri bildirim verme gibi temel koçluk yetkinliklerini kazanma
 

 

 

“Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendinden sonra gelenler için çabalamasıdır.”
M.Kemal Atatürk