Yöneticiyle İlişki Yönetimi

Kimler Faydalanabilir: İşyerindeki başarı ve mutluluk çok büyük oranda yöneticimizle kurduğumuz ilişkinin kalitesi ile alakalı. Profesyonel çerçeve içinde kuracağımız açık iletişim kişisel ve profesyonel hedeflerimize ulaşmamızda oldukça kritik bir konumda. Bu program, en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip tüm çalışan ve yöneticiler için hazırlanmıştır.

Nasıl bir Fayda Sağlanabilir: Bu programda katılımcıların, çalıştıkları kurumsal yapının özelliklerine ve iş önceliklerine paralelinde, yöneticileriyle daha olumlu, verimli, etkin ve üretken bir çalışma ilişkisi kurmalarına yarayacak temel becerileri anlamaları ve bu süreci kariyer gelişimlerinin kritik bir bileşeni olarak değerlendirmeye başlamaları hedeflenmektedir. Temel faydalar aşağıdaki gibidir:
• Şirket içinde bir eğitim sürecinin nasıl ilerlediğini, hangi aşamaları takip ettiğini net olarak tanımlayabilme
• Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi gibi en kritik aşamalardaki uygulama yöntemlerini tanımlayabilme
• Eğitim konusunda kendisine sağlanan kaynakları doğru yönlendirebilme ve alternatifler arasında doğru seçimler yapabilme

Program İçeriği:
İçerik, katılımcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden yapılandırılabilir.
• Yönetmek Kavramı ve Yönetmenin Temel Bileşenleri
• Yöneticiliğin Kapsama Alanı
• Kendi Yöneticinizi Yönetmek Yaklaşımı: “Managing Upwards”
• Organizasyonel Gerçekler: Herkesin Yöneticisi Var !
• Yöneticinizi Tanıma ve Beklentileri Anlama
• Yöneticilerle Geri Bildirimleri Paylaşabilme
• Yöneticinizle İş Ortaklığı Kurmanın Yolları
• Yöneticilerinizin İşlerini Kolaylaştırmaya Odaklanmak
• Yöneticinizle Beraber Kendi İşlerinizi de Planlama
• Kişisel İlişkilerinizi Yürütmek
• Kariyeriniz için Yöneticinizin Desteğini Kazanmak
• Birden fazla Yöneticiyle Beraber Uyumlu Çalışabilmek

Eğitim Yöntemleri: Bilgi aktarımı, tartışmalar, değerlendirmeler, testler, kişisel çalışmalar ve grup çalışmaları, rol oyunları, geri bildirim, planlama

Katılımcı Sayısı: Önerilen maksimum katılımcı sayısı 16 kişi olarak belirlenmiştir.

Program Süresi: 1 gün (7 saat)

“Hedeflerle yönetim felsefesi işe yarar- tabi eğer hedeflerinizi biliyorsanız. Günümüzde %90’ın hedefleri net değil.” Peter Drucker