Fark Nerede?

15 yılı aşkın bir süredir, şirketlerin içinde veya danışman olarak, aktif eğitimcilik yapıyorum.  Bu geçen süre, defalarca, kanıtlarıyla bana şu gerçeği gösterdi: “Yetişkin, tek atımlık bir eğitim programıyla hedeflenen bilgi ve beceriyi öğrenebilir, ancak davranış ve uygulamada fark yaratacak sonuçlar eksik kalır. Öğrenme, yetişkinin merkezde olduğu, kontrollü bir süreç içinde yaşanmalıdır.”

Günümüzde birçok eğitim programı çok da doğru olmayan bir temel düşünce üzerine yapılandırılmıştır: “Eğer katılımcılara neyi, nasıl yapmaları gerektiğini anlatırsak, gerektiği şekilde yaparlar.”  Gerçek öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bu basit düşüncenin çok daha ötesine geçmemiz gerekir.  Bir gelişim programının temel hedefi, katılımcılara konuya hangi açılardan yaklaşabilecekleri ve üzerinde nasıl düşünüp ilerleyebilecekleri konusunda ufuk açmak olmalıdır.

Kırmızı Merdiven, 6 maddelik metodolojisini kullanarak, hem yatay hem de dikey gelişim yaratmayı hedefler.  Eğitimi gerçekleştirip kenara çekilmek yerine, her programda yönetici ve çalışan ile birlikte hareket eder, yönlendirir, projeye tam ortak olur.  Öğrenme sürecini ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda tasarlar, öğrenmenin hayata geçmesi konusunda farklı araçlar ve yaklaşımlar kullanarak destek verir.

Biz, eğitimcinin içinde bir ateş yanması gerektiğine inanıyoruz.  İşte bu ateş, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında kendisini hissettirir.

Sizleri Kırmızı Merdiven ile daha yükseklere; gelişime ve ilerlemeye davet ediyoruz.

Tuğsel Akyol