KM Kuşakların Harmonisi

Günümüzde, birçok şirket ve yönetici yeni kuşağın işyerlerinde daha fazla kendini göstermesi ile birlikte Y Kuşağı’nı “çözülmesi gereken bir problem” olarak algılıyor.  Bu gruba şirket içinde en “insancıl” yaklaşıma sahip olması beklenen İK’cılar da dahil olabiliyor bazen.  Şu anda birçok şirkette Y Kuşağı çalışan oranı %40’ların üzerinde.  Yönetimler şaşkın.  Yöneticilere eğitimler aldırıyorlar, iş çıkışı birşeyler içmeye gidiliyor, motivasyon olsun diye duvarlar farklı renklere boyanıyor...  Yapılanlar birçok noktada yetersiz, stratejik ve bütünsel bir yaklaşımdan uzak.

KM Kuşakların Harmonisi Programı, şirketlere yeni katılan Y Kuşağı çalışanlarla mevcut çalışanlar ve yönetim arasında birlikteliğin ve harmoninin sağlanmasında önemli bir adımdır.  Sadece bir eğitim değil, farklı uygulamaları kapsayan, şirket içindeki karşılıklı anlayışı, empatiyi ve etkili çalışmayı artırma yolunda bir çabadır. 

Program sonunda Y Kuşağı Çalışanlar:

     •Yöneticilerinin düşünce yapılarını, beklentilerini ve iş yapış şekillerini anlayabilecekler,

     •Hızlı bir şekilde şirkete ve sisteme ayak uydurabilecekler,

     •Şirket içinde neyi nasıl değiştirebileceklerini ve doğru yöntemi netleştireceklerdir.

Program sonunda Yöneticiler:

     •Y Kuşağı çalışanlarının düşünce yapılarını, beklentilerini ve iş yapış şekillerini anlayabilecekler,

     •Y Kuşağına doğru yaklaşımı belirleyebilecekler,

     •Yüksek performans için strateji geliştirebileceklerdir.

Bu program birbirini takip eden ve tamamlayan 5 farklı aşamadan oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için lütfen bizlerle temasa geçin.