Strateji ve Gelişim Araçları

NMAP- Takım Koçluğu Programı

NMAP programı yönetici ve ekibi için açık iletişimi sağlayan bir köprüdür.  Kırmızı Merdiven eğitmeni tarafından yönetilen bu toplantıda, yönetici ekibinden açık geri bildirim ister.  Sorulara verilen yanıtlar ekip tarafından detaylandırılır ve yöneticiye sunulur. Yönetici bu yorumlara yanıtlarını verir, gerekiyorsa da konuları açmak amacıyla sorular sorar.  Bütün bilgiler ve sonuçlar toparlandığında yönetici tarafından gelişime yönelik bir aksiyon planı sunulur.  Bu toplantıyı takiben gerektiğinde bir başka toplantı da yürütülebilir.  Programın sonunda ekip yöneticiyi ve yönetici ekibi kişisel olarak tanır,  ekip üyeleri yöneticiye kendi düşünce ve beklentilerini iletir, hedefler netleştirilir.  Bu kısa süreli programın etkisi çok yüksektir.  Bu süreç sonucunda yöneticiye NMAP reporu doğrultusunda birebir koçluk da verilebilir.

  

360 Derece Değerlendirme

360 derece değerlendirme, yöneticilerin gelişim ihtiyaçlarını açığa çıkaran ve bu doğrultuda yol gösterici olan, web tabanlı bir gelişim aracıdır.  Bu araç çok farklı kaynaklardan kişinin performansı hakkında bilgi toplar (çalışanın kendisi, çalışma arkadaşları, yöneticisi, iç müşteriler, kendisine bağlı çalışanlar ve diğerleri).Değerlendirme sonunda oluşturulan geri bildirim raporu, kişinin güçlü ve zayıf yönleri, gelişim alanları hakkında bilgi verir.  Kişiselleştirilmiş, üzerinde kolayca harekete geçilebilir bir gelişim planı oluşturmak için temel oluşturur.  Bu süreç online olarak ilerler, sonuç olarak katılımcılar hakkında bir rapor oluşturulur. Rapor, Kırmızı Merdiven Danışmanları tarafından değerlendirilen kişiler ile birlikte yorumlanır ve aksiyon planları çıkarılır.

   

Duygusal Zeka Testi 

Web tabanlı olarak uygulanan Duygusal Zeka Testi’miz, Daniel Goleman’ın belirlediği 4 temel duygusal zeka alanını test eder: Kişisel farkındalık, kişisel yönetim, sosyal farkındalık ve sosyal yönetim.  Katılımcıları sıkmayan, kısa bir test sonrasında pdf formatında bir rapor hazırlanır.  Bu raporda değerlendirme skorları ile birlikte, geliştirilmek istenen alanlarla ilgili gelişim önerileri ve geliştirici video görüntülü durum analizleri de bulunmaktadır.  İstendiği taktirde ücretsiz olarak 6 ay sonra bir test tekrarı yapılabilir ve gelişim gözlemlenebilir.  Katılımcılar sistem üzerinden kendilerine gelişim hedefi koyabilir; bu durumda sistem otomatik olarak hatırlatma mesajları atar.  

  

YSGA - Yönetici Seçimi ve Gelişimi Atölye Çalışması

Bu program, yönetici veya yönetici adaylarının yetkinlik seviyelerini belirlemek için uygulanmaktadır.  Programın hedefi, eğitimli ve yetkin değerlendiriciler gözetiminde, kişinin farklı zorlu durumlar karşısında aldığı aksiyonu gözlemleyerek, ona ait güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar konusunda bir görüş üretmektir.  Bu araç, özgeçmiş ve mevcut performasın değerlendirilmesinin bir adım önüne geçerek, kişinin ileride yaşayabileceği potansiyel zorluklar karşısında nasıl bir davranış geliştireceğini ortaya çıkarır.  Program sonunda ortaya çıkarılan son rapor kullanılarak kişinin güçlü ve geliştirmeye açık yönleri belirlenebilir; bu veriler kişinin gelişim planının oluşturulmasında veya terfi gibi kararların alınmasında bir veri olarak kullanılabilir. 

  

Beyin Fırtınası Toplantısı Yönetimi

Beyin fırtınası toplantıları; karar alma, problem çözme ve proses/sistem/ürün geliştirme durumunda yöneticiler ve takımlar tarafından kullanılabilecek bir stratejik yönetim aracıdır.  Bu programda, ekip üyeleri daha önceden belirlenmiş ortak hedefler veya problemler üzerinde çalışırlar.  Kırmızı Merdiven danışmanı, beyin fırtınası toplantı formatını kullanarak gruba liderlik eder, süreç esnasında ekibi yönlendirir.

  

Yönetici Koçluğu - Executive Coaching

Farklı kademelerdeki yöneticilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmek adına birebir uygulanır.