KM Yetenek Gelişim Programı

Yetenek yönetimi günümüzde birçok şirketin zaman ve emek harcadığı, odaklandığı bir konu.  İK Bölümleri  bu konunun öneminin farkında ve bu doğrultuda şirketlerini yönlendirmeye çalışıyor.  Ancak, sistem geliştirmede ve yetenek havuzundaki çalışanlara alternatif gelişim araçları yaratmada zorlanıldığı da bir gerçek.  

Kırmızı Merdiven Yetenek Gelişim Programı, şirketlerin yetenek havuzlarında bulunan, şirketin gelecekteki liderlik kadrosunu oluşturması öngörülen, yüksek performans ve yüksek potansiyelli, gelişime hazır ve istekli yöneticilere yöneliktir.  Uzun soluklu, bütünsel bir gelişim projesidir.

Programlarda yetişkin öğrenme sürecinin verimini en üst düzeye çıkarmaya yönelik karma öğrenme (blended learning) stratejisi kullanılır.  Eğitim, ilişki ve tecrübe bazlı araçlar öğrenmenin etkililiğini ve kalıcılığını sağlayıcı bir şekilde dizayn edilir ve kullanılır.

 

Programın hedefi “yatay gelişim” (lateral development) kadar “dikey gelişim” (vertical development) de sağlamaktır.Günümüzde birçok eğitim programı yatay gelişim üzerine odaklanır.  Yatay gelişimde katılımcılar yeni beceriler ve davranışlar geliştirirler.  Teknik bilginin aktarıldığı, bir işin nasıl yapılması gerektiği konusunda yapılan aktarımlar ve uygulanan aktivitelerdir.  Şüphesiz bu gerekli ve önemlidir.  Dikey gelişim ise kapasiteyi artırmak, ufuk açmak, vizyon kazandırmak, yeni düşünce yöntemleri geliştirmek ile ilgilidir.  Dikey gelişim kazanmış bir katılımcı anlatılanın ötesinde, programın sonrasında da gelişir, konu hakkında karşılaşacağı sorunlara yaratıcı alternatifler ve çözümler bulabilir.  Bu açık fikir ve görüş sahibi olmaktır; gerektiğinde bir adım geri çekilip ideolojileri ve değerleri gözden geçirmek ve sorgulamaktır.  Günümüzde lider/yöneticilerin sadece %8’i bu seviyededir. (study: Torbert&Fisher)

Program; şirket kültürü, yapısı, hedefleri ve katılımcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Kırmızı Merdiven tarafından dizayn edilir ve son halini alır.  

Daha fazla bilgi ve sorularınız için lütfen bizlerle temasa geçin.